เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร “การฝึกอาชีพช่างชุมชน ซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ 🥰😍
หลักสูตร “การฝึกอาชีพช่างชุมชน ซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
จำกัด 30คน เท่านั้น!
⏳ สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2565
https://forms.gle/ZV1JpxcruuueCds48


Share:เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ

🌷สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ 🥰😍หลักสูตร “สร้างอาชีพกลุ่มเปราะบางในชุมชน (ทำข้าวต้มมัดจิ๋วและขนมเทียนโบราณ)”🏫🚶จำกัด 20คน เท่านั้น! 🚶‍♂️🚶‍♀️⏳ สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565https://shorturl.asia/CuzKt


Share:ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ “กลุ่มเปราะบาง”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ “กลุ่มเปราะบาง” ที่ได้รับผลกระทบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หรือ ติดต่อเบอร์ : 096-637-0225


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial