ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึง เรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 055 259 565 , 055 246 827

 phitsanulok@m-society.go.th