218348946_5838834762856699_1533482874907333168_n
final Cover facebook (1)
แบนเนอร์ พม.
Law2565
ITA2565
Thang_Rath_Promote_Banner
Promote_1300_65_03
SocialWelfareBanner_WEB
ProtectionChildApp
709995
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

ข่าว เด่น

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

📣📣 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก🎉

✨เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
(CARE GIVER) วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567
รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น‼️‼️

✅ อายุ 18 ปีขึ้นไป
✅สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
✅ไม่เป็นคนพิการ
✅ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
✅มีใจรักบริการ
✅มีความอดทน สามารถเข้าร่วม การอบรมได้ตลอดหลักสูตร

**ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยการสอบสัมภาษณ์🦋

🌈 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสมัครได้ตามลิ้งค์การรับสมัครด้านล่างนี้👇👇👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1XxCdRQOxmRPwq0bJjt1rbmYH02Ys81LTsy_oQEn7LsDMcg/viewform?usp=sharing

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)


สถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 055 259 565 , 055 246 827

 phitsanulok@m-society.go.th