218348946_5838834762856699_1533482874907333168_n
final Cover facebook (1)
แบนเนอร์ พม.
Law2565
ITA2565
Thang_Rath_Promote_Banner
Promote_1300_65_03
SocialWelfareBanner_WEB
ProtectionChildApp
709995
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

โครงการบ้านปลอดภัย ระบบไฟ Safety first”

ข่าว เด่น

โครงการบ้านปลอดภัย ระบบไฟ Safety first”

โอกาสดีๆ สำหรับคนพิการมาถึงแล้ว

หากระบบไฟฟ้าภายในบ้านคนพิการไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
สายไฟขาดรั่ว
ไม่ได้ติดตั้งสายดิน
สวิตช์ไฟกดไม่ติด
หลอดไฟสว่างจ้าหรือมืดเกินไป
ไฟช็อต
หลอดไหม้
ไฟติด ๆ ดับ ๆ
เต้าเสียบปลั๊กเสีย ฯลฯ
เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอัคคีภัย
เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการ
และสมาชิกในครอบครัว
ต้องการความปลอดภัยในชีวิต เรียกใช้บริการ พม.พิษณุโลก ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการบ้านปลอดภัย ระบบไฟ Safety first”
รายละไม่เกิน 10,000 บาท ใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ
คนพิการยื่นคำร้องให้ พม.
พม.ส่งเรื่องให้ อปท.ที่มีความพร้อม
จังหวัดประกาศให้ อปท.เป็นหน่วยงานให้บริการ
อนุมัติ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

https://forms.gle/R31kdzRgjK5mYZcx8
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 08-8155-3424 คุณแขก นีรพัฒน์

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)


สถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 055 259 565 , 055 246 827

 phitsanulok@m-society.go.th