โครงการบ้านปลอดภัย ระบบไฟ Safety first”

โอกาสดีๆ สำหรับคนพิการมาถึงแล้ว

หากระบบไฟฟ้าภายในบ้านคนพิการไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
สายไฟขาดรั่ว
ไม่ได้ติดตั้งสายดิน
สวิตช์ไฟกดไม่ติด
หลอดไฟสว่างจ้าหรือมืดเกินไป
ไฟช็อต
หลอดไหม้
ไฟติด ๆ ดับ ๆ
เต้าเสียบปลั๊กเสีย ฯลฯ
เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอัคคีภัย
เพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการ
และสมาชิกในครอบครัว
ต้องการความปลอดภัยในชีวิต เรียกใช้บริการ พม.พิษณุโลก ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการบ้านปลอดภัย ระบบไฟ Safety first”
รายละไม่เกิน 10,000 บาท ใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ
คนพิการยื่นคำร้องให้ พม.
พม.ส่งเรื่องให้ อปท.ที่มีความพร้อม
จังหวัดประกาศให้ อปท.เป็นหน่วยงานให้บริการ
อนุมัติ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

https://forms.gle/R31kdzRgjK5mYZcx8
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 08-8155-3424 คุณแขก นีรพัฒน์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังทองและวังนกแอ่น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ อพม. เข้มแข็ง และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จังหวัดพิษณุโลก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]