ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ หลักสูตร ครู ก.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]