ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง จำนวน 4 แห่ง


Share: