พม.พิษณุโลก และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ติดตามผลการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง


Share: