พม.พิษณุโลก แนวทางการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและการปีนหน้าผา เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


Share: