พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 9 ราย


Share: