พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 พื้นที่ อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 ครอบครัว


Share: