พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ


Share: