พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1 ราย


Share: