พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จำนวน 1 ราย


Share: