พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและบ้านที่พักอาศัยทรุดโทรม


Share: