พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,101 ถุง


Share: