ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเงินจัดกิจกรรมโครงภารน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์1 76 จังหวัดประจำปี2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]