ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนพระราชทาน ม.ท.ศ.และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2564


Share: