ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค หรือถุงยังชีพ ตามโครงการใส่ใจ ห่วงใย ให้กำลังใจ คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]