ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างทำวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]