ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่3 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]