ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปโภคบริโภคสำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: