ขอเชิญชวนชาวไทยส่งภาพนี้ กันทั้งประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ขอบคุณจากหัวใจ


Share: