การฉีดวัคซีน COVID-19 ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดความพิการ ลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ


Share: