ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอุปกรณ์ฝึกอบรม(ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น)และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์(ATK)เพื่อใช้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: