เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

📣📣 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก🎉

✨เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
(CARE GIVER) วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567
รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น‼️‼️

Continue reading “เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)

🌷สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ

🔥🔥รอบพิเศษ!!!🔥🔥

👴🧓หลักสูตร “ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)” 👴🧓

🏫🚶จำนวน10ท่าเท่านั้น! 🚶‍♂️🚶‍♀️

ฝึกอบรม ณ จังหวัดลำปาง

สนใจสมัครhttps://forms.gle/CqVh39uDpqf9KGUr6


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]