รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)

🌷สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ

🔥🔥รอบพิเศษ!!!🔥🔥

👴🧓หลักสูตร “ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)” 👴🧓

🏫🚶จำนวน10ท่าเท่านั้น! 🚶‍♂️🚶‍♀️

ฝึกอบรม ณ จังหวัดลำปาง

สนใจสมัครhttps://forms.gle/CqVh39uDpqf9KGUr6


Share:7 คู่บ่าวสาว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข รมว.พม. เจ้าภาพฝ่ายชาย แนะใช้สังคหวัตถุ 4 ครองรักกันยืนยาว

วันนี้ (19 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ตามโครงการ “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ พร้อมทั้งจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนอำเภอวังทอง และลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวังทองพร้อมภรรยา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง พร้อมทั้งบิดามารดา บุตร และญาติพี่น้องของคู่บ่าวสาว ร่วมพิธี ณ บ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


Share:ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

วัสดุการเกษตรสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและนวัตกรรมารบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในยุควิถีใหม่กิจกรรม “สมุนไพรไทย” พัฒนา “อาชีพ ” สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ได้มีโอกาสศึกษา

📣📣📣รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566📣📣📣


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial