โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

◈ VTR สรุปโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ◈
◈ ━━━━━━━━━━━━━━ ◈

💎 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ
🙏พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
🩷 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
📌 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
📌 ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
◈ โดย…หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ◈


Share:เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

📣📣 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก🎉

✨เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
(CARE GIVER) วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2567
รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น‼️‼️

Continue reading “เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”

Share:รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)

🌷สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ

🔥🔥รอบพิเศษ!!!🔥🔥

👴🧓หลักสูตร “ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)” 👴🧓

🏫🚶จำนวน10ท่าเท่านั้น! 🚶‍♂️🚶‍♀️

ฝึกอบรม ณ จังหวัดลำปาง

สนใจสมัครhttps://forms.gle/CqVh39uDpqf9KGUr6


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial