โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

◈ VTR สรุปโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ◈
◈ ━━━━━━━━━━━━━━ ◈

💎 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติ
🙏พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
🩷 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
📌 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
📌 ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗
◈ โดย…หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ◈


Share: