พม.พิษณุโลก เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อบรมอาชีพ “ซิลก์สกรีน”


Share: