พม.พิษณุโลก หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเยียวยาประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือภัยพิบัติอื่นของจังหวัดพิษณุโลก


Share: