พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จำนวน 2 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]