พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 พื้นที่ ณ อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]