พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ตำบลหอกลอง อ.พรหมพิราม จำนวน 57 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]