พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่เก็บสมุดพกครอบครัว

ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพราม จำนวัน 65 ครอบครัว


Share: