พม.พิษณุโลก มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพประเภทรายบุคค ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งที่ 8/2564

จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 870, 000.-บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]