พม.พิษณุโลก พื้นที่ยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 พื้นที่ อำเภอบางระกำ อำเภอวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 ครอบครัว


Share: