พม.พิษณุโลก ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการลงพื้นที่รับมอบถุงยังชีพ ให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]