พม.พิษณุโลกและ พอช. สำรวจข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟ กรณีชุมชนเมืองพิษณุโลก จำนวน 4 ชุมชน 170 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]