ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครั่วคนพิการในพื้นที่อำเภอบางระกำ จำนวน 3 ราย


Share: