ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียพระราชทาน มท.ศ.

และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2564


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]