ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนตาบอด รุ่นที่ 1


Share: