ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ)ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]