ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: