ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ รอบพิเศษ!!! หลักสูตร "ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)" จำนวน10ท่าเท่านั้น! ฝึกอบรม ณ จังหวัดลำปาง สนใจสมัครhttps://forms.gle/CqVh39uDpqf9KGUr6 ...
อ่านต่อ

โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ได้มีโอกาสศึกษา 📣📣📣รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566📣📣📣 ...
อ่านต่อ

📢 ประกาศ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม.

ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ดังนี้ เดือนตุลาคม 2565 | วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 | วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 | วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 | วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 | วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 | วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566 พฤษภาคม 2566 | วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 มิถุนายน 2566 | วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 | วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 | วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 | วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง Facebook Fanpage ...
อ่านต่อ

เงินอุดหนุนเด็ก ออกวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial