ขอเชิญชวนบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

ขอเชิญชวนบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/en/ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกรอกแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลฯ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมานี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]