พม.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2564 (ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564)


Share: