ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการ สังคมพิษณุโลก เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: