ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินการโครงการพัฒนาคนคนทุกช่วงวัย ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: