ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินการโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพสู่การเป็นเมือง Happiness City รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: