ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมืองHappinees City รุ่น 1-4 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: