หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย   และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562  ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าว เด่น

พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 1 ราย และมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 17 ราย โดยมี นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ งานสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

ข่าว สาร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ประชาสัมพันธ์ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง
– รับสมัครกลุ่มเปราะบางที่สนใจป …
อ่านต่อ

ประกาศคนหาย

📣📣 ประกาศคนหาย 📣📣 ผู้ใดพบเห็นเด็กชาย อายุ 14 ปี ลักษณะผิวดำแดง รูปร่างผอมโปรดแจ้ง 093-7783712 (มารดา …
อ่านต่อ

IT-Knowledge ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563

ดูทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานเปิ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ทางไกลด้วยระบบ Web Conference

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

มอบเงินให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นางปัทมา อินชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายใ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหม …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแก่คนพิการที่ถูกเลิกจ้าง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหม …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

มอบรถเข็นสามล้อโยกสำหรับคนพิการแก่คนพิการ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหม …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

195166
Total Visitors
141
Visitors Today
91
Live visitors
195166
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ต.ในเมือง อ.เมืองจ.พิษณุโลก 65000

 055 259 565 , 055 246 827

 phitsanulok@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial