bannerweb2021-2
SocialWelfareBanner_WEB
Anni_20_65_03
Promote_1300_65_03
Promote_TH_Dress
709995
ProtectionChildApp
bannerweb_21
HeadWebpmj
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

จัดโครงการกองบุญเพื่อกลุ่มเปราะบางและงานสาธารณสงเคราะห์

ข่าว เด่น

จัดโครงการกองบุญเพื่อกลุ่มเปราะบางและงานสาธารณสงเคราะห์

ขอเชิญชวนร่วมฟังเทศน์ เพื่อจัดตั้ง“กองบุญเพื่อกลุ่มเปราะบาง”
คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการกองบุญเพื่อกลุ่มเปราะบางและงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยการจัดกิจกรรม เทศน์มหาชาติ จำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา
 ผู้บูชากัณฑ์ ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วน แต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย
รายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางและงานสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัดพิษณุโลก
 

อ่านต่อ

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 055 259 565 , 055 246 827

 phitsanulok@m-society.go.th 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial